KÖPVILLKOR

På factoryfitness.se kan du teckna ditt medlemskap direkt på webben, du kan börja träna direkt efter att du fått din orderbekräftelse. Factory Fitness AB har ambitionen att hålla hög service. Ta del av våra köpvillkor nedan innan köp och vid eventuella frågor kontakta oss gärna! Våra avtalsbestämmelser hittar du här (öppnas som pdf).

PRISER

Alla priser är i SEK, inklusive moms om 6 %,

ORDERBEKRÄFTELSE

När din beställning har inkommit skickas en orderbekräftelse och värdebevis till angiven e-mailadress.

LEVERANSTID/UTHÄMTNING

Du kan träna på vald träningsanläggning från det att du erhållit orderbekräftelse. Ditt träningskort kan du hämta ut 1-4 arbetsdagar efter lagd order, för att träna använd din orderbekräftelse och visa i receptionen på ditt gym så hjälper dem dig. Avvikande öppettider kan förekomma, kolla lokala öppettider på ditt gym.

 

BETALNING

Autogiro (månadsvis betalning)

Den 28:e varje månad sker autogirering från medlemmens eller annan betalares konto. Därför förbinder sig den betalande att övervaka att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i medlemsavtalet. Om likvida medel saknas på kontot tillkommer en lagreglerad förse‐ ningsavgift. Avisering anses gjort tillsvidare genom dessa villkor. Betalning med Autogiro måste signeras med BankID.

Beskrivning av autogiro:

Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

 

ÅNGERRÄTT

Som kund har du rätt att ångra ditt webb-köp inom 14 dagar. Ångerrätten kan endast utnyttjas om du inte har använt ditt träningskort (besökt gymmet). Ångerrätten gäller från den dag då ditt köp genomförs via webben. Om du ångrar ditt köp ska du kontakta oss inom angiven tid. Kontakta oss. Om du utnyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka erlagt belopp senast inom 30 dagar från den dag vi mottagit din förfrågan. Ångerrätt gäller ej vid köp direkt i reception.

FORCE MAJEURE

Factory Fitness AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra leverans av beställda varor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter och dessa försvårar, förhindrar, eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter skall anses vara bla. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, pandemi, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I Force Majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, tex. restriktioner, varningar, försäljningsförbud, etc.

ANSVARSBEGRÄNSINGAR

Factory Fitness AB kan inte garantera att informationen på vår hemsida är fullständig eller riktig. Uppgifter och lagregler kan ha ändrats så att det påverkar informationen på webbplatsen. Även externa länkar och dokument kan ha ändrats utan vår vetskap och vi tar inte ansvar för denna informationen. Factory Fitness AB ansvarar inte för eventuella samarbetspartners varor eller tjänster.

KLAGOMÅL

Har ni några klagomål kan dessa framföras via våra kontaktuppgifter.

TVISTER & LAGAR

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

INTEGRITETSPOLICY

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Factory Fitness AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

COOKIES

Vi använder oss av cookies i marknadsföringsyfte och för att din vistelse på vår hemsida ska bli så bra som möjligt. Läs mer om Cookies.

KONTAKT OCH KUNDTJÄNST

Vid frågor hänvisar vi till mail: info@factoryfitness.se eller telefon: 011-16 06 06

Adress: Lindövägen 17, 60228 Norrköping

Factory Fitness AB

Orgnr: 556872-6888