Information angående coronavirus (COVID-19)

Vi förstår att frågorna är många. Vi tar oron på allvar och följer de officiella källorna och rekommendationerna kring Coronaviruset.
 
Factory Fitness är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, UD och WHO.
 
Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut.
 
Det är alltid individens (vårdnadshavare för de under 18 år) egna beslut om medverkan eller inte.
 
Factory Fitness rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap.
 
Factory Fitness följer dessa riktlinjer i relation till de samlingsplatser som vi ansvarar för.
 
För frågor kring Coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan. Läs mer via denna länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
 
Factory Fitness Norrköping och Linköping håller öppet som vanligt.
 
Information om eventuella restriktioner och förändringar sker via våra informationskanaler: factoryfitness.se och sociala medier.
 
Uppdatering 16/4-2020:
 

GYMVERKSAMHETER OMFATTAS INTE AV DEN NYA BEGRÄNSNINGEN

Med en ny gräns på 50 personer kommer regleringen i praktiken att omfatta alla tillståndspliktiga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Då gränsen sannolikt kommer att bli normgivande även för sammankomster och tillställningar som inte omfattas av denna förordning har Folkhälsomyndigheten valt som nivå som möjliggör för föreningslivet att bedriva sådan verksamhet, t.ex. träningsverksamhet inom idrottsrörelsen, där riskerna kan reduceras genom anna rådgivning om lämpliga åtgärder.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN: TRÄNA GÄRNA MEN GÖR DET SÄKERT

Den 24 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med information specifikt riktat till Idrotts- och träningsaktiviteter. Deras rekommendation är att träningsaktiviteter ska fortsätta, men att vissa försiktighetsåtgärder behövs. “Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Gym, simhallar och idrottshallar kan också hålla öppet.” skrev Folkhälsomyndigheten 2020-03-24. Vi är glada över att vi kan fortsätta att bidra till folkhälsan –medlemmar. Deförsiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till har vi redan vidtagit, och vi kommer att fortsätta att följa deras rekommendationer.

Träna gärna, men gör det säkert, se nedan våra allmäna råd

Våra absolut viktigaste råd är

*                    Om du känner dig krasslig, stanna hemma och kurera dig.

*                    Tvätta händerna ofta och noggrant och peta dig inte i ansiktet.

*                    Hosta och nysa i armvecket.

*                    Var extra noga med att rengöra maskiner och redskap efter dig.

Försök hålla avstånd mellan dig och de andra som tränar. Detta gäller både i gymmet, maskinparken, omklädningsrum och andra ytor.

I omklädningsrummen ber vi dig som medlem att, om du kan, avstå från att duscha och byta om på plats.

Vad har Factory Fitness gjort för att öka säkerheten

  • Vi städar normalt sett väldigt mycket, men vi har ändå ökat städfrekvensen
  • Extra tvålstationer finns på anvisade platser
  • Vid varje papperstation finns desinfektionsmedel som du kan använda för att tvätta av dynor, maskiner mm
  • Vi har minskat antal gruppträningspass
  • Mindre antal bokningsbara platser på gruppass för att ha gott avstånd till grannen.
  • Vi har även ute-träningspass, se vårt gruppträningsschema på respektive anläggning.

Känner du dig osäker? Ring eller maila till oss så svarar vi på dina frågor

info@factoryfitness.se

Hälsningar

Factory Fitness

Information om eventuella restriktioner och förändringar sker via våra informationskanaler: factoryfitness.se och sociala medier.
 
Denna text är senast uppdaterad: 16/4-2020